Kezdőlap

2024. május 25. szombat
Boldog névnapot Orbán

Menü
Aktualitások

Aktualitások megtekintéséhez kattintson ide!

Sarudiak

Barokk templom

A falu főútvonalán található nagyméretű barokk építmény a római katolikus templom. A hajdan náddal fedett kőtemplomot Erdődy püspök építette újjá 1795-1801 között, és a Szentháromság tiszteletére szentelték. A templom középtornyos, homlokzatán magas lábazat, középen egyenes záródású kapu. A szentélynél féltetős sekrestye található. A torony szép tagolású, párkánnyal, órákkal, két oldalán féloromzat fogja közre a toronyelemek zárköves ablakát. A templom belsejében találjuk az aranyozott fa főoltárt. A klasszicista oltárkép a Szentháromságot ábrázolja. A keresztelőmedence alsó része festett kő, rajta márványosan festett fadob, tetején színezett szoborcsoport a keresztelés jelenetével. A Fájdalmas Szűz mellékoltár preraffaelita modorú oltárképe a Mater Dalorosát ábrázolja. A Francz József által tervezett templom olykor stílusa a késő-barokkból való átmenet a klasszicizáló, puritánabb szemlélet felé. A település karakterét meghatározó impozáns épület elhelyezése szerencsés, a hajdan egyutcás falu széles, fákkal szegélyezett főútvonalának tengelyében magasodik. A templomban több, (a szentélyben, az oltároknál, a diadalívnél, kórus alatt) díszített posztamensen elhelyezett újabb szobrot (Jézus szíve, Szűz Mária szíve, Szt. Anna, Szt. József, Szt. Teréz, Szt. Ferenc, Szt. Antal) is találhatunk. Noha ezek XIX. század végi osztrák templomfelszereléseket készítő gyárak munkái, mégis jól egészítik ki a összképet, csakúgy mint az ugyancsak gyári készítésű 14 állomásos neogót stáció-dombormű.

A kórus alól nyíló Mária kápolnában több kisebb szobor között együtt találunk XVIII. századi faragott Nepomuki Szt. János szobrot és gipszből öntött Lourdesi Szűz Máriát. A rossz állapotú mennyezetképek neobarokk rokokó rózsacsokros, szalagdíszes keretelések között a szentélyben a négy evangélista képei között a Szentháromságot, a hajó első szakaszában a Lourdesi jelenést láthatjuk, míg a második szakaszban keretbe foglalva Szt. István, Szt. Imre, Szt. László valamint Szt. Lajos képét látjuk, utóbbi feltehetőleg utalás Szmrecsányi Lajos egri érsek kegyúri, s minden bizonnyal mecénási szerepére. A sarudi templom felszerelését a kóruson az oltárokkal egykorú szép orgonaszekrény, s 1908-ban elhelyezett Angstel orgona egészíti ki. Az orgona mögötti homlokzati ablakban értékes, és szinte hiánytalan állapotban lévő üvegfestményt találunk. A Szt. Ceciliát ábrázoló mű Palka József műve. A kórusról megközelíthetően a padlástérben felülről is megtekinthető a remekművű boltozat. A templom teljes külső-belső renoválást igényel. Az orgonát civil kezdeményezéssel közadakozásból az 1990-es években helyre hozatták, így az templomi koncertekre alkalmas.