Kezdőlap

2024. június 25. kedd
Boldog névnapot Vilmos

Menü
Aktualitások

Aktualitások megtekintéséhez kattintson ide!

Sarudiak

Petanque bajnokság

A petanque/petainge egy olyan szabadidős tevékenység, ami a nemek és generációk összehozása mellett alkalmas a különböző társadalmi csoportok együttlétével kellemes közösségi elfoglaltság kialakítására. 2008 majálisán bemutató petainge játékokat követően petainge versenysorozatot indított a Sarudiak Egyesülete.
Az Egyesület petanque készleteit minden rendezvényünkön, illetve az Infoponton is lehetőség van kipróbálni.

Petainge /petanque Szabályzat

E leírás forrásként a brit petanque szövetség honlapján található szabályzat szolgált - ott megtalálható a részletes, mindenre kitérő szöveg; mely részletes szabályzatot a Nemzetközi Petanque Szövetség fogadta el 1984 szeptemberében, Rotterdamban, majd 1995 szeptember 21-én módosította Brüsszelben.

Ez egy rövidített leírás, kezdők, amatőrök részére; tartalmazza a legfontosabb szabályokat, de nem tér ki minden apró részletre vagy - versenyen igenis szabályozandó - természetesnek tűnő dolgokra, mint pl. "tilos az ellenfelet akadályozni".

1. Általános szabályok

Játékosok száma: a petanque-t két, 1-3 tagú csapat játszhatja:
- 3 játékos 3 ellen, mindenki 2 golyóval játszik (fémgolyóval, "boule")
- 2 játékos 2 ellen, mindenki 3 golyóval játszik
- 1 játékos 1 ellen, mindenki 3 golyóval játszik

Ezeken a golyókon kívül még egy golyó: a célgolyócska ("cochonnet") van játékban, ez fából van és kisebb.

A játék célja: a célgolyó eldobása után a fémgolyókat minél közelebb dobni ahhoz. Egy játék több menetből áll; egy menet végén csak az egyik csapat kap ponto(ka)t: amelyiknek közelebb van(nak) a golyója(i) a célgolyócskához. Annyi pontot, ahány golyója közelebb van az ellenfél "legjobb" golyójánál (vagyis célgolyóhoz legközelebbi). Pl. az egyik csapat golyói 10, 30 és 50 cm-re vannak a célgolyótól, a másiké 40, 50 és 60 cm-re, akkor az elsô csapat kap 2 pontot a 10 és 30 cm-es golyóért, mert azok közelebb vannak mint a másik csapat legjobb, 40 cm-es golyója. A játékot 13 (ill. 11) pont eléréséig játsszák. A dobásokat egy kezdőkörből kell elvégezni; ezt a kezdőpont köré húzzák. A kezdőpontot az első menetben "csak úgy" állapítják meg; utána az előző menet célgolyójának a helye (ahova esett az előző körben). Az első golyót az a csapat dobja aki nyert sorsoláson vagy aki megnyerte az előző menetet. Egy játékos mindaddig dobhat, amíg a legutoljára dobott golyója közelebb van, mint az ellenfél legjobb golyója.

A játékot bármilyen terepen lehet játszani, de általában 12x3m -től 15x4m-ig terjedő (vízszintes) pályán játsszák; ez gyakran sóderrel, apró kaviccsal leszórt kemény talaj.

A részletesebb szabályok alább találhatók; a kivételes helyzetek is.

2. Játékszabályok

Kezdőkör

A kezdô csapat kiválaszt egy kezdôpontot, ami köré egy 35-50 cm átmérôjű kört rajzolnak, amibe majd bele lehet (és kell) állni dobáskor. A kör legalább 1 m-re kell legyen a pálya szélétôl. Dobáskor nem szabad kilépni a körbôl, vagy felemelni bármelyik lábat vagy bármely testrésszel megérinteni a talajt (pl. megtámaszkodni), amíg az eldobott golyó földet nem ér. Az új kezdôkör meghúzása elôtt minden közeli kört le kell törölni (félreértések elkerülése végett).

Célgolyócska

Elôször a célgolyócskát kell eldobni min. 4 és max. 8 m-re, min. 1 m-re a pálya szélétôl, ill. bármilyen akadálytól.
Majd a következô menetben ez a pont lesz a kezdôpont; ha innen nem lehet majd szabályos dobást elvégezni, amikor arra kerül a sor, pl. túl közel van valamihez, ez a pont hátrafele áthelyezhetô, mindaddig amíg szabályos dobásra lehetôség nem nyílik.
Három sikertelen próbálkozás után az ellenfél próbálkozhat, akár a kezdôpontot is elmozdíthatják, a fenti megszorításokkal. Ezt a kezdôpont-elmozdítást csak egyszer szabad elvégezni, még ha továbbra sem sikerül szabályos kezdôdobást elvégezni. Akárkinek is sikerül végül is a helyes kezdôdobás, az a csapat kezd (a nagy golyókkal), aki elôszôr hibázott (a célgolyócskával). (Nem része a hivatalos szabálynak, de úgy is játsszák a második, harmadik, stb. kezdôdobást, hogy e mögül a pont mögül bárhonnan lehet kezdeni)
Ha a célgolyócska (dobása közben) nekiütközik valaminek vagy valakinek, újra kell dobni; ez nem számít bele a 3 próbálkozásba.
Még a célgolyócska és az elsô (fém)golyó eldobása után is joga van az ellenfélnek a célgolyócska újradobását kérni. Ha már az ellenfél is dobott, akkor már nem. Az újradobásba mindkét félnek bele kell egyeznie!
A célgolyócska "érvénytelenné" válik, ha:
- dobása után nincs a fent meghatározott határok között
- játék közben a célgolyócska kikerül a pályáról (még ha vissza is gurul)
Ilyenkor a következô menet arról a helyrôl indul, ahol a célgolyócska volt, ha a következő feltételek teljesülnek:
~ a kezdôkör legalább 1 m-re meghúzható bármilyen akadálytól
~ a célgolyócska bármely érvényes távolságra eldobható)
- nem látható a dobókörbôl (ha egy (fém)golyó takarja el, az nem számít; az - ideiglenesen - akár arrébb is helyezhetô)
- játék közben kevesebb mint 3 vagy több mint 20 m-re kerül a dobókörtôl
- max. 5 perc keresés után sem található
- használhatatlan terület van a dobókör és a célgolyócska között (pl. víz)
- átkerül egy másik pentaque-játék pályájára
Ilyen esetben (ha a célgolyócska "érvénytelenné" válik):
- ha mindkét félnek még van golyója vagy már egyiknek sincs, a játék érvénytelen
- ha csak az egyik félnek van már csak golyója, annyi pontot kap, ahány golyója van
Ha a célgolyócskát odébbfújja a szél vagy elgurul pl. lejtô miatt, véletlenül megrúgja valaki vagy valami (pl. egy állat), meglöki egy másik tárgy (akár egy másik pentaque-játék golyója), vissza kell tenni, feltéve hogy a helye meg volt jelölve. Ha nem volt, óvásnak nincs helye!
Ha a célgolyócskát megüti egy (fém)golyó és emiatt nekiütközik:
- egy nézőnek vagy a bírónak, ott kell hagyni ahová esik
- egy játékosnak, a játékos ellenfele:
~ ott hagyhatja ahová esett vagy
~ visszateheti régi helyére vagy
~ a régi és új helye közötti vonalra, ha ez a játéktérre esik
Ez utóbbi két esetre akkor van lehetôsége ha a célgolyócska régi helye meg volt jelölve; ha nem, ott kell hagyni ahová esett.

Golyók

Az elsô golyót az a csapat dobja aki nyert sorsoláson vagy aki megnyerte az előző menetet.
Tilos bármilyen módon megjelölni a célpontot (ahová a játékos a golyót dobni szeretné). Az utolsó golyó dobásakor tilos golyót tartani a másik kézben.
Ha az elsô golyó kiesik a játékból, az ellenfél következik és így is folytatódik, amíg elfogynak a golyók (más szavakkal: amíg "jól" dob egy játékos, folytathatja a dobást).
Dobást nem lehet megismételni; kivéve ha valaki vagy valami eltérítette; ill. ha ez egy első dobás és az ellenfél megóvja a célgolyócska helyét (ld. fentebb).
Ha egy golyó kimegy a pályáról (teljesen), többet nem vesz részt a játékban.
Ha visszagurul vagy visszapattan valamiről, azonnal ki kell venni a játékból. Ha egy ilyen golyó visszatérése közben elmozdítja bármelyik másik golyót, azt azonnal vissza kell tenni régi helyére (ha nem volt megjelölve, vitának nincs helye!).
Ha a golyót odébb fújja a szél vagy elgurul pl. lejtő miatt, véletlenül megrúgja valaki vagy valami (pl. egy állat), meglöki egy másik tárgy (akár egy másik pentaque-játék golyója), vissza kell tenni, feltéve hogy a helye meg volt jelölve. Ha nem volt, óvásnak nincs helye!
Ha egy golyót megüt egy (fém)golyó és emiatt nekiütközik:
- egy nézőnek vagy a bírónak, ott kell hagyni ahová esik
- egy játékosnak, a játékos ellenfele:
~ ott hagyhatja ahová esett vagy
~ visszateheti régi helyére vagy
~ a régi és új helye közötti vonalra, ha ez a játéktérre esik
Ez utóbbi két esetre akkor van lehetősége ha a golyó régi helye meg volt jelölve; ha nem, ott kell hagyni ahová esett.
Minden játékosnak 1 perc gondolkodási ideje van minden golyó eldobása előtt.
Egy menet befejezése előtt a golyókat nem szabad felvenni.
Az érvénytelen golyók által okozott állást természetesen nem érvényes, vissza kell állítani, de az ellenfél élhet az ún. előnyszabállyal: mégis érvényesnek nyilváníthatja az állást, ekkor mindent úgy kell hagyni, ahogy van.

Pontozás

A pontozás idejére a golyók (beleértve a célgolyócskát is), ill. egyéb tárgyak ideiglenesen elmozdíthatók, feltéve, hogy mindegyiknek megjelölték a helyét. Mérés után minden visszahelyezendő. Ha egy tárgy akadályozza a mérést, de nem mozdítható el, tolómércét kell használni.
Minden olyan idegen tárgyat, amelyik hozzáér a golyókhoz (a célgolyócskát is beleértve), el kell távolítani, ha lehet.
Egy menet befejezésekor a pontozás eldöntése előtt felvett golyók érvénytelenek, ha a helyük nem volt megjelölve; ezen a téren óvásnak nincs helye!
Ha mérés közben egy játékos elmozdítja a célgolyócskát vagy a mérendő golyót, a csapata elveszíti a pontot.
Egyforma helyzet (mindkét csapat golyója azonos távolságra van a célgolyócskától, ill. mindkettő érinti azt) esetén:

~ ha az összes golyót eldobták már a csapatok, a menet érvénytelen; az a csapat kezdi a következő menetet, aki az előzőt (vagy a sorsolást) megnyerte
~ ha már csak egy csapatnak maradt golyója (golyói), eldobja és annyi pontot kap, ahány golyója közelebb van a célgolyócskához, az ellenfél célgolyócskához legközelebbi golyójánál
~ ha mindkét csapatnak maradt golyója (golyói), az utoljára dobó csapat dob megint, aztán a másik és így tovább ha egy menet után nem marad golyó a játéktéren, a menet érvénytelen.

Tilos a pályán lévő akadályokat elmozdítani, elsimítani; kivétel a legutoljára dobott golyó által okozott lyuk. Szintén kivételt alkotnak a célgolyót eltakaró apró tárgyak, pl. papírdarabok, levelek, stb.

Etikai, fegyelmi szabályok

Ha egy csapat negyedórát késik, 1 pontot kap az ellenfele; innentől kezdve minden 5 percenként 1 pontot. Egy órás késés után a csapat elvesztette a játékot.
Egy csapat elkezdheti a játékot csapattag(ok) hiányában is, de nem használhatja a hiányzó(k) golyóját/golyóit. Ha késve érkezik egy csapattag, a már folyó menetben nem vehet részt, de a következőtől kezdve játszhat.
Egy menet elkezdettnek tekintendő, ha a célgolyócskát eldobták.