Kezdőlap

2024. június 25. kedd
Boldog névnapot Vilmos

Menü
Aktualitások

Aktualitások megtekintéséhez kattintson ide!

Sarudiak

Természeti adottságok

Elhelyezkedés

Sarud - elhelyezkedés

Sarud Heves megye délkeleti részén, a Hevesi síkon, Füzesabonytól délkeletre, 28 km-re fekvő, jellegzetes Tisza környéki település. Sarud település természetföldrajzi fekvését meghatározza a Tisza, és a településtől délkeletre fekvő, Kiskörei Tisza II. Vízlépcső hullámtéri tározója, a Tisza-tó. A települést az árvízi kártételek ellen délről a Tisza, keletről a Laskó patak árvédelmi töltése védi. Az északi dombvidékről beömlő vizek ellen a Csincse csatorna és övgát nyújt védelmet.

Sarud a 33-as főközlekedési útról Poroszlónál leágazó mellékúton közelíthető meg, a legközelebbi vasútállomás a Füzesabony-Debrecen vasútvonalon Poroszlón található.

Domborzati viszonyok

Sarud térségének tengerszint feletti magassága: 86-99 m. A Hevesi sík, mint kistáj típusa a Laskó és Eger patak hordalékkúp síksága.

Éghajlati jellemzők

A Hevesi síkra, mint kistájra általánosságban jellemző a mérsékelten meleg, száraz éghajlat. Az évi középhőmérséklet 10-12 °C, a vegetációs időszak közép hőmérséklete 17 °C. A napsütéses órák száma évi 1930 és 1950 között alakul. Az évi átlagos csapadékmennyiség 560-580 mm, ebből a vegetációs időszakban 330-350 mm. A hótakarós napok száma 36. Az uralkodó szélirány K-ÉK-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s.

Sarud - földtani adottságok

Földtani adottságok

Az adott térség (Hevesi-sík, mint kistáj) felszín alatti kőzetei, a 2000 m vastagságú pannóniai üledék-összletre települt vastag pleisztocén üledéksor (iszapos, csillámos, kék homok, löszszerű anyagok, folyóvízi és mocsári agyag). A felszíni rétegek 90 % - án különféle holocén anyagok, lösziszapok találhatók.

Talajtani adottságok

A Hevesi síkon a kovárványos barna erdőtalaj, az alföldi mészlepedékes és réti csernozjom, valamint a löszös talajon képződött réti talaj található. Sarud, Ujlőrincfalva, Poroszló közelében a közepes és gyenge víznyelésű szolonyeces réti és réti szolonyectalajok a meghatározóak.

Sarud - vízrajzi jellemzők

Vízrajzi jellemzők

A Hevesi sík száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. Vízfolyások a Laskó, Tepely - Hídvégi csatorna, Sarud - Sajfoki főcsatorna, Hanyi főcsatorna, Jászsági Főcsatorna. Az árvizek főként a nyár elején, míg a kis vizek az év második felében jelentkeznek. A Tisza-tó vízgazdálkodási jelentősége a térség egészére fejlesztésének fő alapja. A Sarudi medencében van a Tisza-tó tározott összvíz kapacitásának 19 %-a. A Hevesi kistáj vízfolyásainak víz minőségére általában a III. o. a jellemző.

Flóra és Fauna

A térség növényföldrajzilag a megye flóratartomány (Pannónicum) alföldi flóravidéke (Europannonicum) Északalföldi (Sanicum) flórajárásba tartozik.

A ritka fajok között említést érdemel néhány védett növény (pl. sziki és mocsári fajok); számos „vörös könyves” lepkefaj (főként bagolylepkék) számos kétéltű (főként békafaj); fokozottan védett ragadozó madarak, mint pl.: a kerecsensólyom, parlagi sas, réti héja, stb. Megtalálható itt a „vörös könyves” túzok, őz, nyúl, fácán, fogoly, szarvas- és vaddisznó is előfordul. A vízi szárnyas és halállomány különösen nagy egyedszámmal képviselteti magát.